Izjava o privatnosti

A. Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da vam pružimo informacije kako se rukuje vašim ličnim podacima kada koristite naš veb-sajt. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti veb-sajta koje ste vi tražili (član 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka).

I. Korišćenje našeg veb sajta

I. Pristup našem veb sajtu

Kada se prijavite na naš sajt, vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš veb-server. Prenos podataka se radi iz tehničkih razloga i predstavlja uslov koji se mora ispuniti kako bi vam bile omogućene informacije koje ste tražili. U nameri da vam se olakša pristup veb-sajtu, sledeće informacije se prikupljaju, privremeno čuvaju i koriste:

- IP adresa

- Datum i vreme pristupa sajtu

- Razlike u vremenskim zonama prema sredjem vremenu po Griniču (GMT)

- Sadržaj zahteva (određeni sajt)

- Status pristupa/HTTP statusni kod

- Prenesena količina podataka

- Zahtev za pristup veb-sajtu

- Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretaživača operativnog sistema i oblasti

Štaviše, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, ovakve podatke ćemo čuvati određeni period kako bi bilo moguće pokrenuti praćenje ličnih podataka u slučaju pokušaja ili stvarnog neovlašćenog pristupa našim serverima (član 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka).

2. Podešavanja „kolačića“

a) Šta su kolačići?

Ova veb stranica koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem hard disku preko vašeg pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. vaše željene postavke jezika ili lokacije) koje nam vaš pretraživač može ponovo preneti prilikom sledećeg pristupa našem veb-sajtu (u zavisnosti od životnog veka kolačića).

b) Koje „kolačiće“ mi koristimo?

Koristimo 2 kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih bi se funkcija našeg sajta mogla smanjiti, i (2) opcioni kolačići koji se koriste npr. za veb-sajt analize i u marketinške svrhe.